Evenemang

BRYTA BYGD, RÖJA VÄG, ÖPPNA BERG! Söderköpings poesifestival

Bryta bygd, röja väg, öppna berg! är ett utforskande av det kompositoriska
landskapet mellan ljudkonst, experimentell musik och dikt där ljudkonstnären Helena Persson möter text och röst hos poeten David Vikgren, med avstamp i hans bok Materialvägensägen. Uttrycket ”materialvägen” kommer av de stigar som trampades upp av rallare under anläggandet av järnvägen genom
Norrbotten och Lappland, och utgör för boken tematisk utgångspunkt för en
modernitetens tillkortakomsthistoria av naturresursexploatering, pionjärsideal, industrialisering och senkapitalistisk samhällsavveckling.
Dikten, som i boken bär en besvärjande och starkt muntlig prägling, träder här tillbaka från sin överordnade position och öppnar för ljuden och klangerna att ömsesidigt göra plats.
Kompositionen utgår från Vikgrens röst, samt fältinspelningar, från bland annat
utbyggnationen Norrbotniabanan, som är en förlängning av järnvägen Botniabanan mellan Umeå och Luleå. I mötet dem emellan vecklas ljudvärlden ut med harmoni och disharmoni, frekvenser och svängningar, och kluster av toner på stränginstrument med hjälp av ett antal EBows.

15okt 14:30 - 15:30

Kontaktinformation

Söderköping
614 00 Söderköping
Telefon: 0121-18291
Telefon: 0121-18296

Arrangör: Söderköpings bibliotek och Söderköpings bokhandel & antikvariat

E-post: bibliotek@soderkoping.se

Hitta hit

Prisinformation

Fri enré men platsbokning krävs