Friluftslivet år 2021

Gert Wahlbeck
den 15 mars 2021 Gert Wahlbeck

I Sverige är luften fri så var ute mer! Tack vare allemansrätten har vi stora möjligheter i Sverige att vara ute i friska luften. Forskning visar att Friluftsliv har positiva effekter både på hälsan, ekonomin och miljön. Under 2021 genomförs Friluftslivets år som syftar till att lyfta friluftslivet, att få människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har.
Svenskt Friluftsliv leder arbetet tillsammans med Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Östergötland samordnar arbetet i vårt län och nu pågår planeringen inför 2021.
Söderköpings kommun och föreningar såsom Naturskyddsföreningen med flera, arbetar för fullt med att fylla året med olika aktiviteter utomhus. Allt från guidade vandringar till prova-på aktiviteter kommer att genomföras.
Mer information om friluftslivets år finns på www.luftenarfri.nu.