Gästhamnar

Göta kanal

www.gotakanal.se

Mem - Kanalhamnen Söderköping- Klevbrinken

Hamnvärd: AB Göta Kanalbolang

Tel 0141- 20 20 50

 

 

Storåns Gästhamn i Söderköping

www.soderkopingscamping.se

Hamnvärd: Korskullens camping

Tel: 0121 - 216 21

 

 

Stegeborgs Hamn

www.stegeborg.se

Drivmedel och Gästhamn

Tel: 0121-420 01

 

Uvmarö Hamn

www.uvmarohamn.se

Tel: 0121  - 521 22

 

Tyrislöt

www.tyrislotcamping.se/gasthamn

Hamnvärd: Tyrislöt camping

Tel: 0121 - 520 27

 

Skärgårdsbyn Mon, Sankt Anna

skargardsbyn.se/hamn

Tel: 0121 511 33