Visit Söderköping

en del av Näringsliv och turismenheten i Söderköpings kommun.

Aktuellt från Visit Söderköping

Fredag 3 februari börjar arbetet med att ta fram en handlingsplan till besöksnäringstrategin.

 

Besöksnäringen där boenden, caféer, handel, restauranger och en del andra områden ingår är en växande och viktig näring för Söderköping. Under 2022 har en besöksnäringstrategi tagits fram och godkänts. Under 2023 ska en handlingsplan för strategin arbetas fram. Vi hoppas att du som är i näringen vill vara med och komma med idéer och inspel vid  kommande workshops som vi arrangerar under februari!

P.g.a sjukdom måste vi ändra datum för arbetet att ta fram en handlingsplan till besöksnäringsstrategin.

 

Workshop 1: Flyttad till nytt datum
Workshop 1-2: 
Torsdag 9 februari kl. 17.30-20.00, Stinsen
Presentation av planen: Fredag 3 mars kl. 8.00-10.00, Coffice

 

Vi vill gärna få med representanter från hela näringen
Anmäl er till visit@soderkoping.se

Välkomna!

 

 

Välkommen på fredagsfrukost med Näringsliv & turism! 

Nu på fredag startar vi upp vår nya giv - Fredagsfrukost med Näringsliv & turism. En fredag i månaden bjuder vi på kaffe och smörgås mellan kl 8.30-10.00 i Glashuset på Stinsen.

 

Hit är du välkommen oavsett vad du vill prata med oss om - ingen fråga är för liten eller stor! Vid kl 9 har vi en allmän info om något aktuellt i max 30 minuter. I övrigt är det du som bestämmer temat! 

 

Vårens datum är: 
13 januari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj

 

Välkommen! Ingen föranmälan krävs, men vi reserverar oss för att mackorna kan ta slut.