Fiskeregler och fiskekort

Fiskekort

Fiskeområden med karta, priser, onlineförsäljning och information finns samlat på iFiske.se

 

Storån i Söderköping

Tillåtet att fiska efter fallet vid Söderköpings brunn och bort till varvet. Behövs ej fiskekort här.
Under perioden 15 september fram till 31 december är det fredningstid och då är det inte tillåtet att fiska alls.

 

Göta Kanal – Går man med egen båt genom kanalen är det tillåtet att meta i kanalen från båten med undantag för kanalsträckan i Motala där ädelfisk är utplanterad. Allt fiske i övrigt i kanalen är utarrenderat. Läs mer

 

Läs gärna de lokala bestämmelserna för fisket i Söderköping

Läs bestämmelserna här

Kustfiske och  Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön

Svenska Fiskeregler innehåller förenklade regeltexter gällande fiskeregler och dess utbredning längs kusterna och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön.

De har tagits fram av Sveriges Länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket

http://www.svenskafiskeregler.se